Slut på sommaraktiviteterna

Nu är sommarens bemanning i Actionpark slut, vilket också innebär att arbetsbodarna ska bort.
Men Stavdal sponsrar oss med mer tid så att vi får ha kvar bodarna ytterligare två veckor fram till den 14 oktober.
Under dessa två veckor arbetar Actionparkföreningen ideellt i parken och är där på eftermiddagen några dagar i veckan.

Norrlandspall vill vi också tacka för deras sponsring med fyra fina A-pallar. Utav dessa pallar har vi byggt en curb som det åks flitigt på i parken.

Vi från föreningen Actionpark hoppas att kommunen satsar på sommaraktiviteter även nästa år.