Inbjudan till årsmöte 2012 för KFUM Actionsport Göteborg

I vår har den tidigare föreningen Actionpark gått ihop för att samarbeta med KFUM Göteborg och skapat sektionen KFUM Actionsport Göteborg. Vi kommer fortsätta arbeta på samma principer och grunder mot samma mål men ha KFUM som ett stöd i ryggen. Vi har förhoppning om att det kommer förenkla vårt arbete med de projekt som vi driver, men det innebär även några mindre förpliktelser som med största säkerhet bara kommer göra saker och ting enklare för oss.

Vi börjar med att bjuda in alla som intresserade till ett årsmöte för att ta fram bland annat ordförande, kassör och ev. styrelseledamöter. Det är fullt möjligt att dela på en roll för att förenkla ifall ingen känner sig trygg i situationen. Vi ska även i fortsättningen ha kvar Actionparks fria och familjära stämning och vill inte skrämma bort någon för att saker verkar krångligt. Det är och kommer förbli enkelt och frivilligt. ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Vi träffa på Världskulturmuseet onsdagen den 19 september kl 18:00.

Dagordning finner ni nedan.

Bli medlem

Jag vill slå ett slag för att alla, som vill vara aktiva i sektionen eller ta del av de projekt som kommer,
ska bli medlemmar i KFUM Actionsport Göteborg. Det kommer hjälpa oss ekonomiskt och blir
lättare att söka pengar. Det är enkelt och kostnadsfritt och ni gör det på följande länk www.kfumgoteborg.se/om-kfum/bli-medlem/

Preliminär Inomhuslokal

Under vårterminen har vi startat arbetet för en stor idrottsanläggning för extremsport och
ungdomslivet. Det är en lång startsträcka och räknas stå klart om 3-5år om allt går enligt planerna.
I brist av en inomhuspark i Göteborg har vi därför tänkt bygga en provisorisk park tills den riktiga
parken är klar. Lokalen är tänkt att invigas innan årsskiften men vi har mycket arbete framför oss och flera ouppklarade frågor. Därför behöver vi många som kan hjälpa till och att vi jobbar snabbt.

Dagordning KFUM actionsport Göteborg sektionsårsmöte 2012

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, protokollsekreterare och justeringsperson för årsmötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av ordförande/sammankallande
 7. Val av kassör/ekonomiansvarig
 8. Val av eventuellt övriga styrelseledamöten
 9. Tillsättande av arbetsgrupper:
  1. Provisorisk inomhushall
  2. Övriga arbetsgrupper
  3. E-post adress
 10. Till årsmötet inkomna förslag
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande